Calibración de Luxómetros, Anemómetros, Sonómetros